Personavveckling - KarriärutvecklingRådgivning till företaget före avvecklingssituationen för att underlätta information, tid och uppsägning av vår blivande klient.

Omedelbar kontakt med den som skall avvecklas för att underlätta processen. Klienten får omedelbar hjälp med att se möjligheterna i den till synes negativa situationen.

Individualiteten i programmet innebär att klientens profil, förväntningar och möjligheter styr programmets innehåll

Komponenter i programmet som alltid ingår
:

-
-
-
-
-

-
-
-
 

djupintervju med klienten
utarbetande av meritförteckning
kompetensanalys
utarbetande av personlig profil
målsättning, val av huvudalternativ - nyanställning eller drivande av eget företag
kartläggning av kontaktnät
marknadsbearbetning; träning
kontakt- och presentationsteknik
aktiv marknadsföring
Vi håller ett hårt initiativ under hela processen och träffas i regel minst en gång per vecka.

Klienten kan erhålla administrativ hjälp på vårt kontor, där det också finns tillgång till telefon, telefax och datorstöd.

Programmet fortsätter tills klienten erhållit en tillfredsställande lösning.

Vi ger sex månaders garanti om inte den nya tjänsten visat sig ha tillfredsställande innehåll.

De som väljer eget företagande får vårt stöd som affärs- och företagskonsult gratis under första verksamhetsåret inklusive bokslut- och deklarationshjälp.

Statistiska fakta
Vi har arbetat med personer mellan 23 och 58 år.

Ca 25% av våra tiddigare klienter försörjer sig idag på eget företagande.

Av de som idag har ny anställning har endast 15% fått arbete genom annonser i offentliga publikationer.

Vår genomsnittliga omloppstid vid nyanställningar är 4 till 5 månader.

Kostnad för utvecklingsprogrammet

Kostnaden står i relation till klientens aktuella årslön och uppgår till 25% av bruttolönen, dock lägst 80.000 kronor. Moms tillkommer.

Beloppet faktureras med 50% vid programmets start och resterande 40% då programmet genomförts, oftast efter tre månader och resterande 10% då en tillfredsställande lösning nåtts.

Kostnader för resor utanför Storstockholm tillkommer.

Betalningsvillkor är 10 dagar netto
.