Vårt företag bedriver främst individuell utveckling och utbildning för personal i företag och egna företagare. De program vi erbjuder är:

Personavveckling - Karriärutveckling

Vi har hittills haft uppdrag från bland annat följande företag

Alternativ till avveckling

Ladda ner vår broschyr som en PDF-fil.

Individuell chefsträning

För att läsa mer om Valdemar Ring, klicka här så kommer du till hans privata webbsida

Rehabilitering
Utveckling av företagare

För att kunna ladda ner PDF-filer måste du ha Adobe Acrobat Reader installerat. Programmet är gratis och finns att ladda hem från Adobes websida.

AcrobatReader
Personavveckling - KarriärutvecklingAlternativ till avvecklingIndividuell chefsträningRehabiliteringUtveckling av företagare